Загальні умови та положення продажу та поставки продукціїдрук

 

 УГОДА

ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ТА ПОЛОЖЕНЬ ПРОДАЖУ ТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «БЕЙО УКРАЇНА» 

 


1. ВСТУП
Загальні умови та положення продажу та поставки продукції встановлюються з метою визначення спільних прав та обов’язків як Покупця, так і Постачальника (ТОВ «Бейо Україна»).  Загальні умови та положення продажу та поставки продукції базуються на стандартних правилах, затверджених фірмою «Бейо Заден Б.В.», Нідерланди.


2. ОПИС

Загальні умови та положення продажу та поставки продукції ТОВ «Бейо Україна», що зареєстроване за адресою: вул. Ялтинська, буд. 5Б, м . Київ, 02099, Україна і діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про господарські товариства», «Про власність», іншими законодавчими актами України та Статутом.


1. Застосування загальних умов та положень

 • Ці загальні умови та положення продажу та поставки продукції мають відношення до всіх угод та договорів, укладених між ТОВ «Бейо Україна» (далі – «Постачальник») та Покупцем.
 • Покупцю суворо забороняється вносити будь-які зміни та доповнення у загальні умови та положення продажу та поставки продукції.

2. Пояснення загальних термінів

 • Продукція: насіння та/або посівний матеріал та/або узгоджені послуги.
 •  Обробка: обробка продукції, а також винятково покращення посівних властивостей, схожості та стійкості до хвороб та шкідників.

3. Замовлення та ціни

 • Замовлення приймаються тільки у письмовій формі, але Постачальник зберігає за собою право дотримуватися усних домовленостей.
 • Всі замовлення, зроблені Покупцем в усній формі, можуть бути анульовані у будь-який час. Ціни встановлюються у прайс-листі з урахуванням ПДВ.
 • Навіть якщо Покупець підтвердив замовлення, Постачальник зберігає за собою право скасувати замовлення, усне чи письмове, на протязі 3 (трьох) робочих днів, якщо між сторонами не укладений відповідний договір.
 • Якщо Покупець не підтвердить усне замовлення письмово на протязі 3 (трьох) робочих днів, Постачальник має право автоматично його скасувати. Постачальник зберігає за собою право змінювати ціни на продукцію. Новий прайс-лист автоматично скасовує попередній.
 • Постачальник має право скасувати письмове замовлення, якщо Покупець не підтвердить його на протязі 3 (трьох) робочих днів.

4. Резервація та замовлення продукції

 • Всі поставки здійснюються на основі резервації та замовленні продукції. Якщо Покупець не зробив резервацію і вчасно не замовив продукцію, Постачальник не зобов’язаний постачати товар, але може поставити частину замовленої кількості або запропонувати альтернативний варіант. 
 • Покупець не має права скаржитися на невиконання замовлення, якщо він не зробив резервацію та/або вчасно не замовив продукцію.

5. Замовлення та поставка

 • Постачальник поставляє товар на умовах EXW Works (EXW) відповідно до "ІНКОТЕРМС-2000" або за домовленістю сторін.
 • Постачальнику дозволяється робити часткові поставки. При часткових поставках Постачальник має право виставляти окремі рахунки на кожну частину.
 • Постачальник здійснює поставку товару згідно термінів, зазначених у договорі купівлі-продажу.
 • У випадках затримання поставки, Покупець  повинен надати письмово Постачальнику повідомлення про невиконання зобов’язань та узгодити терміни, на протязі яких Постачальник може виконати свої зобов’язання згідно договору купівлі-продажу.
 • При замовленні товару Покупець повинен письмово надати перелік необхідних йому товаросупроводжувальних документів: комерційний рахунок, відповідні накладні, фітосанітарний сертифікат тощо та надати Постачальнику копії реєстраційних документів (Свідоцтво про реєстрацію, Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ). 
 • Постачальник повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб виконати свої зобов’язання щодо поставки товару.

6. Тимчасове призупинення виконання обов’язків

Якщо Покупець своєчасно або належним чином не виконує будь-яке зі своїх зобов’язань згідно договору купівлі-продажу, то:

 • Постачальник автоматично має право призупинити виконання своїх зобов’язань, доки Покупець не сплатить суму вартості товару згідно рахунку на розрахунковий рахунок Постачальника;
 • Постачальник має право вимагати у Покупця сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості за кожен день прострочки, у разі прострочення строків оплати товару згідно договору купівлі-продажу.

7. Порядок розрахунків

 • Оплата за товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі, за ціною зазначеною у рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника, згідно умов договору купівлі-продажу. У разі прострочення строків оплати товару, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості за кожен день прострочки.
 • Зобов’язання зі здійснення платежів передбачені договором купівлі-продажу, будуть вважатися виконаними належним чином в момент коли ці платежі у повному розмірі будуть зараховані на рахунок Постачальника.
 • Якщо Покупець збанкрутував або призупинив здійснення розрахунків, Постачальник має право вимагати від Покупця погашення заборгованості та тимчасово припинити виконання своїх зобов’язань згідно договору купівлі-продажу або розірвати його, а також вимагати відшкодування моральних збитків.
 • Якщо товар поставляється з відстроченням платежу згідно договору купівлі-продажу, у разі прострочення строків оплати Покупець повинен негайно сплатити всю сума заборгованості, не чекаючи повідомлення про застосування штрафних санкцій.

8. Судові витрати

 • Якщо покупець не виконує будь-яке з своїх зобов’язань стосовно розрахунків згідно договору купівлі-продажу, всі збитки та судові витрати компенсуються Покупцем у повному обсязі.

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

 • Форс-мажор – це обставини, які не можливо ні передбачити, ні запобігти розумними силами, а також внаслідок яких не можливо виконати частково або в повному обсязі свої зобов’язання згідно договору купівлі-продажу, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війна або дії органів державної влади і управління тощо.
 • Після настання обставини форс-мажору Постачальник повинен негайно повідомити Покупцю, що не може вчасно виконати поставку або взагалі поставляти товар.
 • Коли обставини форс-мажору тривають понад 30 (тридцять) календарних днів підряд, або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше такого строку, обидві сторони у найкоротший строк проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для них альтернативних шляхів виконання договору купівлі-продажу та досягнення відповідної домовленості.

10. Відповідальність сторін

 • Постачальник не бере на себе відповідальність за збитки внаслідок ушкодження продукції при транспортуванні від складу Постачальника до Покупця, окрім випадків, що сталися внаслідок помилок під час підготовки продукції до відправки.
 • Покупець звільняється від сплати штрафних санкцій внаслідок форс-мажорних обставин.
 • Постачальник не бере на себе відповідальність за збитки внаслідок затримки поставки товару, якщо Покупець замовив товар невчасно або не належним чином.
 • Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про пошкодження поставленого товару не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання товару.
 • Постачальник не несе відповідальності за якість насіння або посівного матеріалу, що репродуковане або перефасоване Покупцем.
 • Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання прийнятих зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та умов договору купівлі-продажу.

11. Використання та гарантії

 • Постачальник гарантує, що товар поставляється згідно відповідних технічних характеристик. Однак, ці технічні характеристики не є гарантією. Покупець буде проінформований, якщо поставлений товар не відповідає технічним характеристикам.
 • Постачальник гарантує відповідність товару сортовій чистоті і посівним якостям, зазначеним у відповідних документах, виданих Українською державною квітково-декоративною насіннєвою інспекцію (протоколі випробувань проб насіння тощо). Дані про схожість базуються на основі лабораторних аналізів. Виключається прямий зв’язок між даними про схожість, що надані Постачальником, та результатом, отриманим Покупцем. Дані про схожість – це результат тесту, проведеного у відповідних умовах. Однакові результати не гарантується для всіх агрокліматичних зон і залежать від умов та особливостей вирощування.
 • Постачальник не несе відповідальності за якість поставленого товару, якщо його зберігання та використання не відповідало інструкціям Постачальника.


12. Приймання-передача товару


Після отримання продукції Покупець повинен перевірити відповідність товару наступним вимогам:
 • Відповідність асортименту отриманого товару згідно накладної;
 • За якістю – після надання Постачальник належним чином засвідченої копії документа, що підтверджує якість Товару;
 • За кількістю -  відповідно до кількості місць, зазначених у транспортному документі та/або накладній на товар.
 • Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про нестачу або надлишок поставленого товару не пізніше 3 (трьох) днів з моменту його отримання.
 • Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про наявність прихованого браку (з зазначенням назви та номера партії) не пізніше 3 (трьох) днів з моменту його отримання.
 • У разі виникнення розбіжностей відносно схожості, сортової чистоти, ідентичності сорту, генетичної або технічної чистоти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, на прохання однієї з сторін Нідерландська експертна служба по контролю за якістю овочей, яка знаходиться у м. Рулофарендсвейні, Нідерланди, зробить додаткову експертизу. Всі витрати, пов’язані з цією експертизою, сплачує сторона, що визнана винною даною експертною установою. Матеріалом для експертизи є насіння, яке надає Постачальник. Рішення  експертної служби  буде  кінцевим  і  обов’язковим  для  обох  сторін.

13. Поради із практики вирощування, описання сортів, рекомендації

 • Поради Постачальника із практики вирощування не передбачають ніяких зобов’язань з його сторони. Описи і рекомендації у будь-якій формі, настільки точно, наскільки це можливо, базуються на досвіді випробувань і практиці. Але Постачальник, у будь-якому разі, не бере на себе ніякої відповідальності на основі такої інформації за результати, які відхиляються від показників росту продукції. Вважається, що Покупець самостійно визначає, чи підходить продукція для вирощування у місцевих умовах.


14. Подальше використання та вирощування

 • Покупцю не дозволяється використовувати продукцію задля подальшого її поширення і/або відтворення посівного матеріалу. Якщо поставлена продукція продається третій стороні, Покупець повинен мати попередній письмовий дозвіл від Постачальника. Поставлене насіння може використовуватися лише для культивування кінцевого продукту, який повинен реалізовуватися лише під назвою сорту, яка зареєстрована Постачальником. 

15. Використання торгових марок, логотипів та інших знаків

 • Покупцю не дозволяється використовувати торгові марки, логотипи та інші знаки, що використовуються Постачальником, щоб відрізнити свою продукцію від продукції інших підприємств. Крім того, не дозволяється використовувати схожі з Постачальником торгові марки, логотипи та інші знаки. Ця умова не поширюється на торгівлю продукцією в оригінальній упаковці, на яку Постачальник наносить чи наніс торгові марки, логотипи та інші знаки.

16. Заміна недійсних положень

 • Якщо будь-яке положення даних загальних умов продажу та поставки продукції стає недійсним, воно автоматично замінюється дійсним положенням, найближчим за змістом до того положення, яке стало недійсним.
 • У такому випадку всі інші положення загальних умов продажу та поставки продукції залишаються в силі, наскільки це можливо.

17. Врегулювання суперечок

 • Будь-які суперечки, що виникають із цього договору чи у зв’язку з ним, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо сторони неспроможні дійти згоди, суперечка передається на розгляд до суду відповідно до норм чинного законодавства України.

18. Законодавство, що застосовується

 • Угода продажу та поставки продукції між Постачальником і Покупцем регулюються законодавством країни місцезнаходження Постачальника.
 • Усі операції між Постачальником і Покупцем регулюються Правилами і положеннями Міжнародної федерації про торгівлю насінням відносно торгівлі продукцією для посіву за умови, що ніякі умови Правил і положень Міжнародної федерації про торгівлі насінням не суперечать положенням даних загальних умов продажу та поставки продукції.
 • Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів застосовується, якщо Постачальник і Покупець перебувають у різних країнах, крім випадків, коли положення цієї Конвенції суперечать даним загальним умовам продажу та поставки продукції або якщо законодавство країни Постачальника має переважну силу.

19.  Строк дії угоди.

 • Дана угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання своїх зобов’язань обома сторонами.

20. Реквізити сторін.
                                                                                 
                                                                               

 

 


 Головна Умови продажу