Вегетаційний період, днів
120
Рекоменд ована густота тисяч штук/га
1,0-1,2
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Usage